top of page

Apero Ju-Jitsu

Aktualisiert: 2. Feb.

Den 07 Januar 2024 ware mir um Apero ,beim Ju-Jitsu Self Défense Club du Nord zu Grousbous.

Och si hunn decidéiert ons beim Charity fir Spillplaz ze ënnerstëtzen.

Dofir un iech all ,villmols Merci .

Merci och un Gunfighters an Blue Nights.

Zesumme kréie mir dat hin.

An wa och dir 1 Club, Associatioun kennt, den ons wéilt ënnerstëtzen , all Euro get gebraucht, an ass fir eng richteg gutt Saach.

SEMPER Communis59 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Schéin Chrëschtdeeg

De ganzen Comité vun den Veteranen wenschen Iech an ären Leiwsten ganz schéin Chrëschtdeeg an en gesond an glecklecht neit Joer 2024. Verleiert ni de Courage och wann et heiandsdo schweier as. Mir fre

Comments


bottom of page